Prażuch, W. (2015) „Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym”, Rocznik Integracji Europejskiej, (9), s. 567-591. doi: 10.14746/rie.2015.9.33.