Wawrowska, H. (2015) „Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu «Kreatywna Europa». Analiza politologiczna”, Rocznik Integracji Europejskiej, (9), s. 551-565. doi: 10.14746/rie.2015.9.32.