Grosse, T. G. (2016) „Narzędzie modernizacji w kłopotach: jak kryzys w strefie euro zmienił politykę spójności”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 21-36. doi: 10.14746/rie.2016.10.2.