Fiszer, J. (2016) „Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 51–66. doi: 10.14746/rie.2016.10.4.