Barabasz, A. (2016) „PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 317–334. doi: 10.14746/rie.2016.10.20.