Przybylska-Maszner, B. (2016) „Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 353-370. doi: 10.14746/rie.2016.10.22.