Fiedler, R. (2016) „Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 371-379. doi: 10.14746/rie.2016.10.23.