Nitszke, A. (2016) „W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 381–396. doi: 10.14746/rie.2016.10.24.