Wojnicz, L. (2016) „Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 397–412. doi: 10.14746/rie.2016.10.25.