Kaczmarek, F. (2016) „Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 413–428. doi: 10.14746/rie.2016.10.26.