Tkachuk, A. (2016) „Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji”, Rocznik Integracji Europejskiej, (10), s. 481-496. doi: 10.14746/rie.2016.10.30.