[1]
ŁUKASZ BARTKOWIAK, „Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku”, 10.14746/rie, nr 1, s. 95-124, grudz. 2007.