[1]
M. KACPERSKA, „Ewolucja oraz determinanty kształtujące wspólnotowy rynek pracy przed wschodnim rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r.”, 10.14746/rie, nr 2, s. 287-302, grudz. 2008.