[1]
K. KAKAREKO, „Audiowizualne usługi medialne w świetle dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady”, 10.14746/rie, nr 2, s. 333-344, grudz. 2008.