[1]
J. J. WĘC, „Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w Traktacie lizbońskim”, 10.14746/rie, nr 3, s. 47–66, grudz. 2009.