[1]
M. J. TOMASZYK, „Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii”, 10.14746/rie, nr 3, s. 279-294, grudz. 2009.