[1]
M. STOLARCZYK, „Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosj w pierwszej dekadzie XXI wieku”, 10.14746/rie, nr 4, s. 29-66, grudz. 2010.