[1]
J. ZAJĄC, „Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego”, 10.14746/rie, nr 5, s. 249-262, grudz. 2011.