[1]
P. OLECHOWSKA, „Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002–2004”, 10.14746/rie, nr 5, s. 263-288, grudz. 2011.