[1]
M. LAKOMY, „Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego - zarys problemu”, 10.14746/rie, nr 7, s. 129-146, grudz. 2013.