[1]
A. KRUK, „Austria wobec procesu integracji europejskiej”, 10.14746/rie, nr 7, s. 239–250, grudz. 2013.