[1]
M. J. TOMASZYK, „Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708.”, 10.14746/rie, nr 2, s. 386-389, grudz. 2008.