[1]
R. KAMPROWSKI, „Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284”., 10.14746/rie, nr 7, s. 437–439, grudz. 2013.