[1]
E. Cziomer, „Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku”, 10.14746/rie, nr 13, s. 189–202, grudz. 2019.