[1]
A. K. Cianciara, „Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej”, 10.14746/rie, nr 13, s. 295–309, grudz. 2019.