[1]
A. Ratajczak, „R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, ss. 168.”, 10.14746/rie, nr 13, s. 366-367, grudz. 2019.