[1]
A. Wierzchowska, „Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego”, 10.14746/rie, nr 14, s. 65-83, grudz. 2020.