[1]
G. Grabina, „Wpływ propagandy rosyjskiej na międzypaństwowe relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej: na przykładzie Ukrainy i Polski”, 10.14746/rie, nr 14, s. 113–123, grudz. 2020.