[1]
B. Gierat-Bieroń, „Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki”, 10.14746/rie, nr 14, s. 227–248, grudz. 2020.