[1]
B. Koszel, „Józef M. Fiszer, Mateusz Czasak, Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991–2016, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2020, ss. 485.”, 10.14746/rie, nr 14, s. 391-392, grudz. 2020.