[1]
E. Łaźniewska, I. Janicka, i T. Górecki, „Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku «green smart city»”, 10.14746/rie, nr 15, s. 195–213, grudz. 2021.