[1]
E. M. Włodyka, „Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 10.14746/rie, nr 15, s. 357–364, grudz. 2021.