[1]
W. Prażuch, „Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym”, 10.14746/rie, nr 9, s. 567-591, cze. 2015.