[1]
A. Barabasz, „PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)”, 10.14746/rie, nr 10, s. 317–334, grudz. 2016.