[1]
B. Przybylska-Maszner, „Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012”, 10.14746/rie, nr 10, s. 353-370, grudz. 2016.