[1]
R. Fiedler, „Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty”, 10.14746/rie, nr 10, s. 371–379, grudz. 2016.