BARTKOWIAK, ŁUKASZ. „Relacje Unii Europejskiej Z państwami Afryki, Karaibów I Pacyfiku”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 1, grudzień 2007, s. 95-124, doi:10.14746/rie.2007.1.5.