KAKAREKO, K. „Audiowizualne usługi Medialne W świetle Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego I Rady”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 2, grudzień 2008, s. 333-44, doi:10.14746/rie.2008.2.20.