WĘC, JANUSZ J. „Reforma Systemu Instytucjonalnego Unii Europejskiej Przewidywana W Traktacie lizbońskim”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 3, grudzień 2009, s. 47-66, doi:10.14746/rie.2009.3.3.