TOMASZYK, MIKOŁAJ J. „Proces Ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – Casus Irlandii, RFN, Polski, Czech I Wielkiej Brytanii”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 3, grudzień 2009, s. 279-94, doi:10.14746/rie.2009.3.15.