ZAJĄC, J. „Unia Europejska Wobec Idei państwa palestyńskiego”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 5, grudzień 2011, s. 249-62, doi:10.14746/rie.2011.5.15.