LAKOMY, M. „Unia Europejska Wobec zagrożeń Dla bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Zarys Problemu”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 7, grudzień 2013, s. 129-46, doi:10.14746/rie.2013.7.9.