TOMASZYK, M. J. „Andrzej Podraza, Unia Europejska W Procesie Reform Traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, Ss. 708.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 2, grudzień 2008, s. 386-9, doi:10.14746/rie.2008.2.26.