KAMPROWSKI, RAFAŁ. „Paulina Olechowska, Akcesja Polski Do Unii Europejskiej Na łamach Prasy Regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, Ss. 284”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 7, grudzień 2013, s. 437-9, doi:10.14746/rie.2013.7.34.