., . „Spis treści”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 6, grudzień 2012, s. 3-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11650.