MORACZEWSKA, A. „Hybrydowość Granic Unii Europejskiej W środowisku międzynarodowym”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 11, lipiec 2018, s. 27-38, doi:10.14746/rie.2017.11.3.