OLSZEWSKI, P., i A. CHOJAN. „Rywalizacja Unii Europejskiej I Rosji Na Obszarze Bałkanów Zachodnich”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 11, lipiec 2018, s. 135-46, doi:10.14746/rie.2017.11.10.