Redakcja, R. I. E. „Słowo wstępne”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 11, grudzień 2017, s. 7-8, doi:10.14746/rie.2017.11.1.