Ratajczak, A. „J. Czaputowicz, Teorie Integracji Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, Ss. 258.”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 12, luty 2019, s. 383-4, doi:10.14746/rie.2018.12.28.