Cziomer, E. „Wyzwania kształtowania Nowego porządku międzynarodowego Dla Polityki Niemiec Wobec Rosji W Drugiej Dekadzie XXI Wieku”. Rocznik Integracji Europejskiej, nr 13, grudzień 2019, s. 189-02, doi:10.14746/rie.2019.13.14.